Kvalitetsmaskiner fra Konrad Rump

Foretaket ble grunnlagt i 1969 og består nå 80 ansatte. Konrad Rump Produserer alle typer slyngrensemaskiner samt fristråleblåsing. I leveranseprogrammet finnes det alt fra mindre trommelmaskiner til større hengebanemaskiner, rullebane og bandmaskiner (se eks. nedenfor). Konrad Rump er også en stor leverandør av maskiner til støperier. Konrad Rump distribuerer maskiner over hele verden, og er sertifisert i henhold DIN EN ISO 9001.

For ytterligere informasjon ring gjerne til oss på telefon : 99 44 54 18 eller skriv en email : firmapost@srteknikk.no